Η καταξίωσή μας

Η πολιτική της εταιρείας μας είναι να διασφαλίζει και να εγγυάται στους πελάτες της την ποιότητα όλων των συναρμολογημένων, συντηρημένων πυροσβεστικών προϊόντων και προϊόντων πυρόσβεσης και να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση, ώστε οι απαιτήσεις των πελατών μας να ικανοποιούνται πλήρως. Γι’ αυτό και επενδύουμε συνεχώς στη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μας. Απόδειξη γι΄ αυτό αποτελούν τα πιστοποιητικά μας.

Το 2004 η εταιρεία λαμβάνει την πιστοποίηση ISO 9001:2008 από τον Κυπριακό Οργανισμό Προτύπων CYS, τον Ελληνικό Οργανισμό Προτύπων ΕΛΟΤ και το Διεθνή Οργανισμό Προτύπων IQNET

Το 2006 επιτυγχάνει να πάρει την πιστοποίηση για συντήρηση και γέμιση πυροσβεστήρων από το Υπουργείο Ανάπτυξης της Ελλάδας

Το 2007, επίσης, λαμβάνει επιτυχώς την πιστοποίηση από τους Germanisher Lloyd και άδεια όπως συντηρεί τους πυροσβεστήρες και τα πυροσβεστικά συστήματα και εκδίδει πιστοποιητικό καταλληλότητας για τα πλοία, που είναι εγγεγραμμένα στην εταιρεία Germanisher Lloyd

Το 2010 λαμβάνει την πιστοποίηση OHSAS 18001:2007 από τον Κυπριακό Οργανισμό Προτύπων CYS και το Διεθνή Οργανισμό Προτύπων IQNET και την πιστοποίηση από το American Bureau of Shipping (ABS) για συντήρηση πυροσβεστήρων και αναπνευστικών συσκευών πάνω στα πλοία. Την ίδια χρονιά αποκτά και την άδεια εργοστασίου από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για συντήρηση και επαναγόμωση πυροσβεστήρων.

Προϊόντα

E.M. APOSTOLOU FORMULA LTD

Mail Address: 10 Afrodite Street. 6020 Larnaca - Cyprus

Factory 6 Emporiou Str. No. 2 Aradippou Industrial Zone Larnaca - Cyprus

T: +357 25 365 530, 24 655 698,

F: +357 24621788,

 

© 2018 EMFormula Ltd. All Rights Reserved. Designed by George Chrysostomou